Bliv kommunal plejefamilie

Hvad er en kommunal plejefamilie?
Hvorfor blive kommunal plejefamilie?
Hvad skal I overveje, før I beslutter jer?
Hvad skal I kunne som kommunal plejefamilie?
Hvordan kommer I i gang?
Vederlag og vilkår
Uddannelse og støtte

Hvad er en kommunal plejefamilie?

Som et led i Barnets Reform, der træder i kraft 1.januar 2011, indføres en ny type plejefamilier - kommunale plejefamilier. For at blive kommunal plejefamilie skal man kunne påtage sig en professionel plejeopgave, forstået på den måde, at det kræver, at I som hovedregel har erfaring med at have børn i pleje eller har en relevant uddannelse, der giver jer kompetencerne til at klare opgaven. 
Som kommunal plejefamilie skal I være rustet til at modtage de mest pleje- og støttekrævende børn og unge, som f.eks. kan være børn og unge med store følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. I skal blandt andet være både klar til og i stand til at arbejde tæt sammen med andre professionelle og måske følge en behandlingsplan.
Opgaven kræver både ressourcer, kompetencer, og løbende uddannelse. At blive kommunal plejefamilie vil  ændre jeres familieliv. Til gengæld har I også muligheden for at ændre et barns eller et ungt menneskes liv markant ved at arbejde professionelt i et nært miljø og ved at bruge jeres kompetencer kombineret med jeres familieliv som redskab.

 

Hvorfor blive kommunal plejefamilie?

Det kan være en stor gave at være kommunal plejefamilie. Det kan give relationer, der varer livet ud, et meningsfuldt arbejde og ikke mindst følelsen af at gøre en virkelig forskel i et andet menneskes liv. Men det vil også give store udfordringer, og jeres hverdag og familieliv vil blive ændret. Derfor er det en stor beslutning at blive kommunal plejefamilie.
I skal vælge det, hvis I har den nødvendige baggrund og mere at give.

Kommunale plejefamilier kan være med til at gøre en virkelig forskel i et barns eller et ungt menneskes liv. Det kan I også gøre – blandt andet for at:
• arbejde professionelt med omsorg og støtte til børn og unge i et nært miljø med fokus på tætte voksenrelationer
• give et barn tryghed med nære og betydningsfulde relationer i en familie
• give et barn en plads i jeres familieliv
• berige jeres eget familieliv
• bruge jeres viden og evt. uddannelsesmæssige baggrund til at gøre en forskel for et udsat barn
• se de små forandringer i et barns eller ungt menneskes udvikling
• opleve glæden ved at give til andre
• skabe en relation, der for nogles vedkommende varer livet ud.

 

Hvad skal I overveje, før I beslutter jer?

At blive kommunal plejefamilie er en stor beslutning, og inden I træffer den, er der mange overvejelser, som I bør gøre jer. Hvis I bestemmer jer for at sige ja tak til livet som kommunal plejefamilie, vil jeres familieliv blive ændret på godt og ondt, og jeres hjem vil ikke kun være jeres private bolig, men også en arbejdsplads, hvor forskellige samarbejdspartnere skal have deres gang.

Det kan være en god idé at tænke over, at:  
• jeres familieliv er jeres primære redskab. Derfor er det hele jeres familie, der bliver involveret i beslutningen og i den nye dagligdag
• minimum den ene af jer skal være indstillet på, at opgaven forventeligt er en heltidsbeskæftigelse, og det er ikke muligt at have andet arbejde ved siden af
• der kan opstå jalousi og andre konflikter mellem jeres egne børn og plejebarnet. Hvordan vil I reagere på det, og hvordan vil jeres egne børn reagere? 
• i en periode kan I komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn
• Der kan være lange perioder, hvor barnet ikke udvikler sig – og måske sker der kun små, synlige forandringer
• det er en 24 timers opgave
• barnet er måske kun ” til låns” i kortere eller længere tid
• jeres egne værdier og normer kommer på prøve, da barnet kan komme fra et miljø med helt andre værdier og normer
• nogle plejebørn har manglet voksenkontakt og fællesop¬levelser – hvordan kan I som familie dække plejebarnets behov?
• barnets forældre vil som oftest blive en del af jeres hverdag, og I skal bidrage til at skabe et positivt samarbejde med dem.
• I skal samarbejde med forvaltningen og andre professionelle og være parate til at modtage tilsyn, vejledning og uddannelse.
• barnets forældre handler måske ikke altid, som I synes, er bedst for barnet.

Inden I kan blive godkendt som plejefamilie, skal I have et grundkursus på i alt fire dage. I grundkurset vil I få hjælp til at blive afklarede med spørgsmålene ovenfor. Klik her for at læse mere om grundkurset

 

Hvad skal I kunne som kommunal plejefamilie?

Som kommunal plejefamilie skal I regne med enten at have en relevant faglig uddannelse eller erfaring med at være plejefamilie. Derudover afhænger de nødvendige kompetencer og egenskaber af, hvilken konkret situation barnet eller den unge står i.

Fælles for alle kommunale plejefamilier er dog, at I skal: 
• have plads, tid, overskud og et generelt godt helbred
• at man har en børnefaglig viden og erfaring eller erfaring med at have plejebørn
• kunne give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling positivt
• være i stand til at opdrage og give omsorg
• kunne etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser og kontinuitet
• respektere  barnets ret til medbestemmelse
• respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
• samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest.

Klik her for at finde din kommunes hjemmeside, hvor du kan læse mere om de aktuelle behov for kommunale plejefamilier, godkendelsesprocedurer, krav til uddannelse, mulighederne for efteruddannelse mv.

Hvordan kommer I i gang?

Hvis I er interesserede i at blive kommunal plejefamilie, skal I henvende jer til jeres egen kommune, eller den kommune I ønsker at blive kommunal plejefamilie i. Det er kommunen, der skal godkende jer, og det er også her, I kan få mere at vide om blandt andet det aktuelle behov for kommunale plejefamilier, godkendelsesprocessen, opstart, vilkår, uddannelse og støtte undervejs i opgaven som plejefamilie.

Godkendelse - grundkursus og uddannelse
Inden I kan godkendes som kommunal plejefamilie, skal I igennem et grundkursus på fire dage, hvis I ikke allerede har en godkendelse eller hvis den er forældet. Kurset omhandler følgende aspekter:
• Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation og eventuelle forstyrrelser i børnenes udvikling samt forståelse for relationen mellem plejefamilie, plejebarn og plejefamiliens egne børn
• Samarbejdet med barnets forældre, herunder hvordan barnets og forældrenes relation støttes.
• Plejefamiliens rolle i samarbejdet omkring barnet eller den unge i forhold til de professionelle, herunder også de kommunale myndigheder.

Herefter vil jeres familieforhold blive undersøgt, og hvis I bliver godkendt, kan I og kommunen sammen vurdere, hvilket barn eller ungt menneske, der ville passe i de rammer, jeres familie kan tilbyde.

Udover den generelle godkendelse, som plejefamilier skal have, skal I årligt deltage i minimum to dages efteruddannelse.
Det er kommunen, der vurderer, hvilke temaer I som plejefamilie har brug for at blive opkvalificeret til. Kommunen skal endvidere sikre, at I får den fornødne supervision. Da de kommunale plejefamilier er godkendt til at løfte en tungere og mere krævende opgave, vil behovet for efteruddannelse og særligt supervision forventeligt være højere end for øvrige plejefamilier, f.eks. med månedsvise supervisionssamtaler.

Klik her for at for at komme videre til den kommune, du gerne vil besøge. Her kan du også læse mere om de aktuelle behov for kommunale plejefamilier, godkendelsesprocedurer, krav til uddannelse, mulighederne for efteruddannelse mv.

 

Vederlag og vilkår

Vederlag og vilkår er forskellige fra kommune til kommune og er fastsat i individuelle kontrakter. Indholdet afhænger af, hvilket barn eller ungt menneske, I får i pleje, og vederlag og vilkår forhandles mellem den enkelte kommunale plejefamilie og kommunen. Der vil dog typisk være tale om en fuldtidsopgave for mindst den ene plejeforælder.

Klik her for at finde oplysninger om forholdene i den kommune, I ønsker at blive plejefamilie i.

 

Uddannelse og støtte

Hvis I beslutter jer for at blive kommunal plejefamilie, har I truffet et vigtigt valg. I hjælper et barn eller et ungt menneske, der har brug for det. Og den anbringende kommune vil meget gerne hjælpe jer med at hjælpe. Derfor er kommunen klar med den støtte og uddannelse, der skal til, for at I føler jer rustede til opgaven.
Omfanget af supervision og efteruddannelse skal afspejle tyngden i den opgave, I som kommunal plejefamilie varetager. Efteruddannelse og supervision skal derfor både i indhold og omfang tilpasses jeres families konkrete behov, så indsatsen svarer til efter familiens erfaring og matcher tyngden af problemer hos de børn eller unge, som I har i pleje.
Som udgangspunkt bør begge plejeforældre modtage efteruddannelse og supervision, også selvom godkendelsen kun er givet til den ene plejeforælder.

Hos din kommune kan du få meget mere at vide om mulighederne for uddannelse og støtte.